Stor frustrasjon over autopass på ferje: - Stortinget må ordna opp i det

Av

- Det er full stogg, ingen til å hjelpa deg vidare, seier Asbjørn Massnes, som til liks med Kåre Lerum, har irritert seg over krøllet som har kome mellom ferjene og brukaren av ferjene.