Sakna ungdom funnen i sjøen: – Veldig mange er sterkt prega

– At noko slikt skjer med ein ung sambygding, det gjer det ekstra tungt.