Såg nok ikkje stormen som ville koma

Sokneprest Mikael Bruun er ikkje lenger eit ukjent namn.