Sogn brann og redning rykte onsdag kveld ut til Sognahallen etter at ein automatisk brannalarm løyste seg ut.

– Brannvesenet er på staden, og har førebels ikkje funne verken røyk eller flammar, melder vakthavande på Alarmsentralen 110, Vest klokka 19.20.

Brannalarmen løyste seg ut rett før klokka 19.