Alle naudetatane rykkjer ut til ei arbeidsulukke på eit gardsbruk i Vik.

Omstenda kring ulukka, eller tilstanden til vedkomande er ikkje kjend. Sogn Avis kjem tilbake med meir.