Det blir midlertidige endingar i rutetabellen for ferjestrekninga Dragsvik - Hella, melder Vegtrafikksentralen. Dette er på grunn av høg vasstand.Balestrand kai vil bli nytta i staden for Dragsvik.Ruta går som følgjer; Hela - Balestrand 12.35 - 13.45 og Balestrand - Hella 12.50 - 14.00.