Rune har streva med å tena pengar på svarthyll i 25 år. Så kom koronaen

Rune Hatleli opplever det store gjennombrotet for svarthyllproduksjonen. – Det tok heilt av med koronasmitten.