Rune har streva med å tena pengar på svarthyll i 25 år. Så kom koronaen

PÅGANGSMOT: Rune Hatleli gav aldri opp trua på svarthylltrea heime på garden i Fresvik. Koronasmitten har så å seia tømt lageret av lokalproduksjonen.

PÅGANGSMOT: Rune Hatleli gav aldri opp trua på svarthylltrea heime på garden i Fresvik. Koronasmitten har så å seia tømt lageret av lokalproduksjonen. Foto:

Rune Hatleli opplever det store gjennombrotet for svarthyllproduksjonen. – Det tok heilt av med koronasmitten.

DEL

– Eg hadde så smått tenkt å pensjonera meg, men det ser ut for at den planen blir lagt på vent, seier Rune Hatleli.

I lag med kona Bjørg Fritsvold har produksjonen av konsentrert svarthyllsaft vore ein lidenskap sidan den spede starten for 25 år sidan – med stayervilje som drivkraft. For det har vore så som så med omsetnaden.

– Det me opplever no, er uvande forhold. Tre pallar med hyllebærsafta er pakka og klare for sending til Kinsarvik naturprodukt, seier Hatleli. Saka vart først omtalt i BT.

Smekkfullt lager

Spurnaden etter svarthyllen til ekteparet har heile vegen vore for låg. Produksjonen var dei seinare åra større enn salet, på lageret hopa det seg opp til 7.000 flasker.

– Dårleg forretningstalent er nok ein del av årsaka, seier Hatleli.

Optimismen kom så å seia over natta.

– Koronapandemien er sjølvsagt forferdelege greier og det er ikkje slik at svarthyllen er eit vindundermiddel som knekkjer koronaviruset.

– Produktet gir vinst på god helse, har effekt på influensa- og forkjølingsvirus og bidreg til å byggja opp eit godt immunforsvar - det er poenget og langt på veg årsaka til interessa me opplever no, seier Hatleli.

SNART PENSJONIST: Rune Hatleli har sagt frå seg gardsdrifta.

SNART PENSJONIST: Rune Hatleli har sagt frå seg gardsdrifta. Foto:

Virushemmande effekt

1.500 tre fordelt på 18 mål gir 4.000 kg reinsa bær i ein middels god sesong. Treet gir avling fire år etter planting og er avhengig av vind i bestøvinga. Bier og humler har nemleg null interesse for svarthyllblomen.

– Bringebær, jordbær og eple er populært også i Fresvik. Kvifor satsa de på ein utradisjonell kultur som de er åleine om i større skala – i Noreg?

– Hyllen har vore nytta i folkemedisinen i 100-vis av år og lenge før ein visste kva antioksidantar var for noko. Me støttar oss til forskingsrapportar og studiar som syner at produktet vårt har hemmande effekt på ein del virustypar, difor meiner me trea her på garden har ei framtid, seier Rune Hatleli.

Så spørst det kva Liv og Geoff Gilpin – dotter og svigerson – ønskjer.

– Eg håpar trea blir ståande med gjennombrotet, seier Rune Hatleli.

Han og kona overdrog garden på Hatleli i Fresvik for vel to år sidan. Dette er siste året han driv svarthyllfeltet.

FERDIGPAKKA: Tre pallar av produksjonen på Hatleli vart levert til grossist denne veka.

FERDIGPAKKA: Tre pallar av produksjonen på Hatleli vart levert til grossist denne veka. Foto:

Artikkeltags