Rotevatn legg jerven på is, men flytter gauper frå nord til beiteprioriterte Vestlandet: – Uforståeleg, seier Øren Heen

– Me har blitt høyrde etter innspelet i førre runde, men då å få slengt etter seg to gauper er heilt uforståeleg, seier Aleksander Øren Heen.