Resultatet blei meir enn halvert, men Fjord1 brukte 2,4 milliardar på ny teknologi i fjor og har landets største elferjeflåte i løpet av 2020

Dei samla driftsinntektene for ferjeselskapet blei vel 2,7 milliardar kroner, som er ned tolv prosent.