Renovasjon på Vikafjellet: Om eg betalar rekninga? Det har eg ikkje teke stilling til enno

Av