Renate (25) har helseplager som gjorde det vanskeleg å koma i full jobb – så dukka draumejobben opp

– Denne stillinga passar meg perfekt.