Rektorar reagerer på høgt fråvær ved tannlegebesøk

Når elevar i Balestrand skal til tannlege, er reisa så lang at dei fort blir vekke frå skulen heile dagen.