Under koronaåret 2020 fekk Noreg tilgang til 1,2 millionar dosar influensavaksinar, som svarer til to tredelar av behovet. Det enda med vaksinemangel og restriksjonar på kven som kunne få vaksinen. Likevel har vaksinasjonsgrada mot influensa aldri vore så høg som i fjorårssesongen, ifølgje tal frå SSB.

Blant helsepersonell var vaksinasjonsgrada 50 prosent, blant risikogruppene 51 prosent. Til samanlikning var tala høvesvis 44 og 40 prosent året før.

Helsedirektoratet har i år spurt helsepersonell om deira forhold til årets influensavaksine. Tradisjonelt har både befolkninga og helsepersonell vore litt meir skeptiske til influensavaksinen enn andre vaksinar. Resultatet av undersøkinga viser at omtrent like mange helsepersonell planlegg å vaksinere seg i år som i fjor.

Årets influensasesong er i gang i Europa og FHI har allereie registrert dei første tilfella i Noreg .

(©NPK)