Rekordhøg ordførarløn i Sogndal kommune – varaordførar får nær 300.000 kroner

Kommunestyret i Sogndal skal i neste møte vedta nye satsar for godtgjersle til ordførar, varaordførar og andre politikarar som har rett på kompensasjon for tidsbruken sin.