Regime med mykje å svara for

P-regimet i Sogndal fekk ein kraftig oppstrammar på nyåret.