Det blir redusert kapasitet på ferjeruta Mannheller – Fodnes ein tur måndag kveld. Det gjeld ferja frå Fodnes kl. 20.20.

Årsaka er transport av farleg last.