Det blir redusert kapasitet klokka 20:00 frå Mannheller til Fodnes. Årsaka er transport av farleg last.

Ferjeselskapet kan då ta med maks 12 passasjerar. Reduksjonen gjeld berre den eine avgangen.