Det blir redusert kapasitet på ferja frå Fodnes til Mannheller med avgang klokka 06:20.

Ferja kan då ta maks 12 passasjerar grunna transport av farleg last.