Driftsvakta i Norled melder om redusert drift på sambandet Mannheller- Fodnes måndag kveld.

Avgangane frå klokka 18.00 til 22.40 i A-ruta vert innstilte måndag kveld. Årsaka er mannskapsmangel.

Etter klokka 22.40 vert det normal drift att.