Rasmus sitt tøffe år: Tok over ein klubb i alvorleg trøbbel, deretter blei det krise i heile verda. – Var kanskje ikkje det luraste året å ta på seg leiarskap

Rasmus Mo sitt første år som dagleg leiar i Sogndal Fotball har hatt nokre utfordringar på menyen.