Det har vore eit jord- og steinras rett sør for Kvita Skredatunnelen i Luster på strekninga Urnes - Skjolden, melder Vest Politidistrikt. Entreprenør er no på staden og opprydding er starta.- Det er eit lite ras, og ingen personar er involverte, seier operasjonasleiar i Vest Politidistrikt.Vegen vart opna klokka kring kloakka 11.00 i dag, måndag. Vegen er open for fri ferdsel, men det er framleis rydding på staden.