Eit stein- og jordras stengjer vegen nordsidevegen i Guddal i Fjaler kommune. Dei som brukar nordsidevegen, må køyre fylkesveg 93 på sørsida gjennom dalen, skriv Firda.