Prosten: – Me vil vera den same kyrkja som før, men på ein annan måte

– Det er viktig å ta dette på alvor, i nestekjærleikens namn, men me er framleis på jobb og vil vera tilgjengelege for alle som treng oss, seier prost Geir Paulsen.