Prislappen på rassikring har auka med 20 milliardar: – Det er dystre tal

Behovet for midlar til rassikring av fylkes- og riksvegnettet er no på 70 milliardar kroner, ei auke på 20 milliardar sidan det førre oversynet frå 2015.