Populære familieleirar går neppe heilt etter planen i år, men Røde Kors sende eit lite plaster på såret

– Leirane er utruleg viktig for dei barn og familiar som får tilbodet, seier Henriette Solheim.