Politiet gjer undersøkingar etter gjødselutslepp

– Politiet vart gjort kjend med saka klokka 18.30 tysdag kveld. Det var ein vegg i ein kumme som kollapsa og det rann ut ein del møk i elva, seier regionlensmann Magne Straumstein.