Få endringar hjå politiet i den nye kommune- og regionreforma

Av

Balestrand som no er ein del av Sogndal kommune vil framleis tilhøyra Sunnfjord lensmannsdisktrikt ved Høyanger lensmannskontor når det gjeld politioppgåver, vakt- og beredskap.