Pleiebrukarar fekk overraskande krav i posten

Av

Personar i langtidsopphald ved sjukeheimen i Leikanger fekk ein solid faktura i postkassen på nyåret.