Planar for ny fjordfront i Lærdal møtte sterk skepsis frå Fylkesmannen. No vil politikarane ha ny runde

Planane til Fjordfront for Grandane er utsett.