Forhandlingane i full gang, Sp vil ha fylkesordføraren

Av

Kven som blir fylkesordførar i Vestland er eit sentralt spørsmål i dei sonderingane som no skjer fleire stader i Bergen.