Partisekretær i Høgre: - Me tek ikkje stilling til skuldspørsmålet

Av

- Dialogen med Johannes Einemo er god.