Lærdal sel kraftaksjane i Lærdal Energi

Av

Lærdal kommune overfører aksjane sine i Lærdal Energi AS til det heileigde selskapet Okken Kraft AS.