Petter (26) vart ei gåvepakke for klubben: – Rein bonus at han er bergensar

Politibetjenten Petter (26) fekk jobb i nabobygda, men oppdaga med eitt noko spesielt ved Årdal som endra alt.