Per skreiv dikt på kjøpmannssamling – vart frontfigur i reklamefilm

Kjøpmann Per Irgens Skjerdal var i det poetiske hjørnet på kjøpmannsrådet i Spar. Det gav uventa resultat.