Per Ove om tunnelbrann – dette må du ikkje gjera

Brann i tunnel er for mange det verste ein kan koma ut for. Då er det greitt å vita kva ein bør gjera.