Per er på vakt når han brøyter: – Det hender at ungar gøymer seg bak brøytekanten

– Det er viktig at foreldre snakkar med ungane sine om dette.