Pengesterke nordmenn på ferie får smila fram hjå dei som driv butikk: – Det har vore som eit julesal i juli

Askeladden handel fortel om 40 prosent auke i omsetnaden i juli. Også dei andre butikkane i kjøpesenteret Pyramiden har hatt ein knallsommar.