Lærdal

E16 Nedre Ljøsne – Øygard: Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 05.06.2023 til 16.06.2023.

Rv. 5 Håbakken – Nedre Eri: Vegarbeid. Lysregulert heile døgnet.

Sogndal

Rv. 5 Kaupangerskogen – Vekti, i retning mot Lærdal: Vegarbeid.

Rv. 5 Kvåle stadion – Frudalen: Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 22.05.2023 til 23.06.2023.

Manuell dirigering. Vent på ledebil. Inntil 15 minutt ventetid. Arbeidet blir samkøyrt med arbeid i Frudalstunnelen.

Rv. 5 Frudalselvi – Tangamyri i Sogndal: Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 måndag, tysdag, onsdag og torsdag frå 05.06.2023 til 08.06.2023, gyldig mellom 07:00 og 15:00 fredag frå 09.06.2023 til 09.06.2023.

Manuell dirigering. Ventetid er 5 til 10 minutt.

Rv. 5 Flugheim – Øvre Stedjeveg: Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 måndag, tysdag, onsdag og torsdag frå 05.06.2023 til 08.06.2023, gyldig mellom 07:00 og 15:00 fredag frå 09.06.2023 til 09.06.2023.

Manuell dirigering. Ventetid er 5 til 10 minutt.

Rv. 5 Frudalstunnelen: Vegarbeid, vegen er stengd. Gyldig mellom 20:00 og 05:30 måndag, tysdag, onsdag og torsdag frå 05.06.2023 til 07.07.2023, gyldig mellom 22:00 og 05:30 søndag frå 05.06.2023 til 07.07.2023.

Manuell dirigering.

Gjennomkøyring frå Skeisida 20:25, 20:55, 21:25, 21:50, 22:25 og 22:55. Gjennomkøyring frå Sogndalsida 20:40, 21:00, 21:30, 22:10, 22:30 og 23:00. Mellom 23:00 til 05:30 blir vegen stengd med gjennomkøyring frå Skeisida kl. 01:25 og frå Sogndalsida kl. 01:30.

Rv. 13 Bondeviki – Fardal: Vegarbeid med lysregulering. Stengd inntil 15 minutt måndag-onsdag kl. 07:00-19:00, og torsdag kl. 07:00-16:00. Lysregulering heile døgnet.

Aurland

Fv. 50 Vassbygdtunnelen – Steinslandet: Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 05.06.2023 til 09.06.2023.

Trafikkavvikling med manuell dirigering og ledebil.

Fv. 5627 Sjukestova – Kvam: Vegarbeid, gyldig mellom 08:00 og 20:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 11.05.2023 til 09.06.2023.

Stengd i periodar på ein halvtime.

Luster

Fv. 55 Herva bru – Herva (Sognefjellet), i retning mot Lom: Vegarbeid, gyldig mellom 07:30 og 17:30 tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 06.06.2023 til 10.06.2023.

Fv. 604 Alsmo kulvert – Bergsnes i Luster, i retning mot Røneid: Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 18:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 01.06.2023 til 30.06.2023.

Endra køyremønster. Det vil vera innsnevra helie døgnet også utanfor arbeidstid.

Fv. 5640 Dalane – Ugulen: Vegarbeid, to påverka køyrefelt, gyldig mellom 08:00 og 19:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 01.06.2023 til 01.11.2023.

Manuell dirigering. Stengd i periodar på kring 30 minuttar.

Vik

Fv. 5602 Vangsnes – Hatlevik: Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 måndag, tysdag, torsdag og fredag frå 08.06.2023 til 13.06.2023.

Manuell dirigering grunna asfaltarbeid. Ventetid inntil éin time.

Årdal

Fv. 5633 Seimsdalstunnelen: Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:30 kvar dag frå 01.06.2023 til 25.06.2023.

Naudetatar kan passere. Arbeidet vil gå føre seg måndag – søndag i oddetallsveker, og måndag – laurdag i partalsveker grunna skiftordning. Kan bli korte stengingar.

Hald deg oppdatert på vegvesen.no