Varsom.no melder om faregrad 3 for mellom anna Jotunheimen, Indre Sogn, Voss, Indre Fjordane og Hardanger.

Kraftig vind gir auka skredfare utpå dagen og naturleg utløyste skred kan forekomma. Ver merksam på vedvarande svakt lag der snødekket er tynt, heiter det i snøskredvarselet for indre Sogn søndag.

Også Hovudredningssentralen Sør - Norge minner laurdag om at det er viktig å sjekka vêr og farevarsel før turen startar. Det blir meldt om betydleg snøskredfare fleire stader i landet etter mykje vind og nedbør siste dagar, skriv dei på Twitter.