Overlege: – Kunne meir enn dobla testinga

– Me ville gjerne testa mange fleire, men no manglar me såkalla reagensar, seier Reidar Hjetland.