Ordføraren vil byggja opp ruspostane: – Me må sjå moglegheitene når behovet er der

I 2021 mister psykiatrisk klinikk, avdeling Tronvik på Kyrkjebø 11 sengepostar. Ordførar i kommunen meiner at ein då bør bygge opp ruspostane.