Ordføraren beklagar etter val-rot: – Eg påtek meg ansvaret for feilen

Ordførar Trygve Skjerdal innrømmer at det er gjort feil i prosessen med val av styre til Aurland Eige AS.