Ordførar tek sjølvkritikk – Offentleggjer to namn frå søkjarlista til rådmannsjobben

– Me kunne nok ha vore litt grundigare i starten.