Ordførar Menes om kreftkoordinatoren: – Kan ikkje låsa oss fast til ein person

Engasjementet og debatten kring kreftkoordinatorstillinga har naturleg også nådd inn på ordførarkontoret til Arnstein Menes, Sp.