Optimistane i Balestrand vurderer å flytta Esefjorden Rundt til hausten

Styret i Balestrand idrettslag har bestemt at Esefjorden-rundt 2020 ikkje vert arrangert 1. mai.