Opplever enorm rekruttering: – Å ha foreldra med på laget er heilt avgjerande

Utøvarane strøymer til skiskyttarklubben i Vik. Trivsel og engasjement får æra.