Oppgjeret for Tørvis hotell er kome på bok: – Det er godt at saka no er ferdig

Fire år tok det frå tvisten mellom hotelleigar Ola Moe og Luster Sparebank byrja, via rettssaker i to instansar, før den no er avslutta.