Opnar for fritak frå eigedomsskatt: – Kan vera avgjerande for aktivitetsnivået på Meieriet

Fleirtalet i formannskapet i Sogndal gjekk mot rådmannen sitt framlegg, og sa ja til studenthuset Meieriet sin søknad om fritak frå eigedomsskatt.