Ønskjer velkomen til vikarjobb i Vik fengsel om vandelen er plettfri

Kriminalomsorga har behov for fleire mellombels tilsette i landets fengsel som ein følgje av koronaviruset.